Äldrevägledare

Du som är döv och över 65 år eller anhörig kan få hjälp av en teckenspråkig Äldrevägledare. Äldrevägledaren kan vara en länk mellan dig och de du behöver komma i kontakt med.

Äldrevägledarens roll är att informera äldre döva om rättigheter och vilken hjälp som finns att få. Syftet är att öka möjligheten att påverka sin situation. I rollen ingår även att ge stöd till profession för att öka kunskapen om dövas livsvillkor och ge konkreta tips om hjälpmedel och visuell kommunikation.  

Läs mer på sidan Äldrevägledare för teckenspråkiga