Teckenposten

Teckenspråksforums nyhetsblad Teckenposten tar upp ett urval av vad som händer i Göteborgsområdet, information om vad som händer på Teckenspråksforum samt aktuella nyheter inom dövvärlden. Teckenposten ges ut 10 gånger per år.

Om du vill få Teckenposten skickad till dig via post eller e-post så kontakta oss på Teckenspråksforum. Den finns även att läsa på Facebook.

Här kan du läsa de senaste numren av Teckenposten:

Teckenposten juni ensidig

Teckenposten juni uppslag

Teckenposten maj ensidig

Teckenposten maj uppslag