Teckenspråk i fokus

14 maj varje år firas Teckenspråkets dag i Sverige. Anledningen är att 1981 godkände Riksdagen teckenspråk som dövas modersmål, just den 14 maj. Teckenspråksforum vill passa på att denna dag varje år lyfta tillgänglighet lite extra och öka kunskapen om dövas livsvillkor och teckenspråk. Därför anordnar vi Teckenspråk i fokus.

Teckenspråk i fokus 2022 

12 maj 2022 är du välkommen till Röhsska museet för en dag med föreläsningar och andra aktiviteter. Du hittar hela programmet här Teckenspråk i fokus 2022. Följ oss gärna på Facebook/Teckenspråksforum för att få de senaste nyheterna.  Syftet med dagen

Syftet är att öka medvetenheten och höja kompetensnivån om teckenspråk och dövas livsvillkor. Teckenspråket är enligt språklagen (2009:600) jämställt med de svenska minoritetsspråken.

Vi vill göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är så viktigt att få information på modersmålet. Särskilt då teckenspråk inte har ett skriftspråk. Precis som i den övriga befolkningen så finns det inom den teckenspråkiga gruppen olika etniska bakgrunder, varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till sig information. Genom att få information på teckenspråk ökas möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.

Genom att sprida kunskapen om varför det är viktigt att få information på teckenspråk så kan fler ta ansvar för att öka tillgängligheten.

Vi anordnar Teckenspråk i fokus varje år. 

Program från tidigare år

Teckenspråk i fokus 2021

Teckenspråk i fokus 2019

Teckenspråkets dag 2018

Teckenspråkets dag 2017

Teckenspråkets dag 2016

Teckenspråkets dagar 2015

Teckenspråkets dag 2014