Teckenspråk i fokus

14 maj varje år firas Teckenspråkets dag i Sverige. Anledningen är att 1981 godkände Riksdagen teckenspråk som dövas modersmål, just den 14 maj. Teckenspråksforum vill passa på att denna dag varje år lyfta tillgänglighet lite extra och öka kunskapen om dövas livsvillkor och teckenspråk. Därför anordnar vi Teckenspråk i fokus.

Teckenspråk i fokus 2023 

Välkommen till Röhsska museet den 11 maj 2023 på Teckenspråk i fokus. Det blir föreläsningar och andra aktiviteter. Hela programmet är på svenskt teckenspråk och talad svenska. 

Här kan du läsa hela programmet för Teckenspråk i fokus 2023. 

Filmen är på svenskt teckenspråk men allt innehåll hittar du i programmet. 

Syftet med dagen

Syftet är att öka medvetenheten och höja kompetensnivån om teckenspråk och dövas livsvillkor. Teckenspråket är enligt språklagen (2009:600) jämställt med de svenska minoritetsspråken.

Vi vill göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är så viktigt att få information på modersmålet. Särskilt då teckenspråk inte har ett skriftspråk. Precis som i den övriga befolkningen så finns det inom den teckenspråkiga gruppen olika etniska bakgrunder, varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till sig information. Genom att få information på teckenspråk ökas möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.

Genom att sprida kunskapen om varför det är viktigt att få information på teckenspråk så kan fler ta ansvar för att öka tillgängligheten.

Teckenspråk i fokus anordnas varje år.