Samhällsinformation på teckenspråk


Flera myndigheter och offentliga verksamheter har teckenspråkig information på sina webbsidor. Här hittar du genvägar till de sidorna.

Samhällsinformation är viktig för att man ska kunna vara delaktig i samhället och vara med och påverka.

Här hittar du länkar till:

Teckenspråkiga verksamheter i Göteborgsområdet

Teckenspråkiga föreningar och organisationer

Myndigheter med teckenspråkig information