Medborgarkontoret

Du som är döv och vill ha information, råd eller stöd på teckenspråk i olika samhällsfrågor kan vända dig till Teckenspråksforum. Du kan kontakta medborgarkontoret för att få hjälp att till exempel ringa myndigheter och företag, fylla i blanketter, förklara ett brev eller beslut du fått.

Du kan besöka oss på drop-in på tisdagar eller kontakta oss för ett bokat besök. Du kan även kontakta via videosamtal så hjälper vi dig med dina frågor. Då når du oss via bildtelefon, WhatsApp eller Facetime. 

Du kan vända dig till oss i alla samhällsfrågor.
Exempel på frågor är:

  • Ändra bokade tider till exempelvis tandläkare
  • Kontakta Försäkringskassan, Skatteverket, försäkringsbolag
  • Stöd i kontakt med handläggare/biståndsbedömare inom Socialtjänsten eller Äldreomsorgen
  • Ärenden som rör Migrationsverket
  • Information om dina rättigheter vid överklaganden, reklamationer
  • Få förklarat på teckenspråk innehåll i brev från tex bank, försäkringsbolag
  • Göra anmälningar tex till polis, skadeanmälan till försäkringsbolag
  • Hjälp att fylla i blanketter
  • Svar på öppna frågor som till exempel hur en skilsmässa går till

Vi sparar inga anteckningar eller dokumentation om dig eller ditt besök.

Vi har tystnadsplikt.

Välkommen!