Om döva och teckenspråk

Är du intresserad av att veta mer om dövas livsvillkor, historia, kultur och teckenspråk? Här hittar du mer samlad information och länkar om du vill läsa vidare.

I dokumentet Bemöta personer med hörselnedsättning eller dövhet hittar du tips och råd för för att bemöta personer med hörselnedsättning och dövhet.

Vanliga frågor

Dövas historia

Dövas utbildning

Kultur

Teknik