Ny e-post till Teckenspråksforum och Äldrevägledare

Publicerad 8 juni 2022

Från den 1 juni har Teckenspråksforum och Äldrevägledare nya e-poster. Anledningen är att vi har bytt förvaltning.

Ny e-post är: 

teckenspraksforum@demokratimedborgarservice.goteborg.se

aldrevagledare@demokratimedborgarservice.goteborg.se