Foto: Maja Kristin Nylander

Om Romano Center

Romano Center erbjuder service till dig som tillhör den nationella minoriteten romer. Här får du råd och stöd i frågor som rör din vardag eller Göteborgs Stads verksamheter. Hit kan du tryggt vända dig för att få kunskap om dina rättigheter och möjligheter och hur du kan ta tillvara dem på bästa sätt.

På Romano Center ordnar vi också kulturevenemang, dialogmöten och informationsträffar. Allt för att öka kunskapen och förståelsen mellan nationella minoriteten romer och majoritetssamhället.  

Vi stöttar också Göteborgs Stads övriga verksamheter med rätt kunskap om romsk kultur och minoriteters rättigheter utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter.

Vilka är vi?

Flera av oss som arbetar på Romano Center är själva romer. Vi har förståelse för både kultur och situationer som kan uppstå i mötet med olika myndigheter och institutioner. Flera av oss talar även romani chib.

Vårt uppdrag

Vi finns här för att alla romer i Göteborg ska få en enklare vardag. Genom stöd och rådgivning hittar vi tillsammans vägen fram för att lösa olika frågor. Vår vision är en framtid som inkluderar alla - på samma villkor. Tillsammans skapar vi långsiktig förändring.

Information

Vill du få ytterligare information om oss och vårt uppdrag går det bra att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här. Kontakt

Folder om Romano Center, svenska

Folder om Romano Center, romani chib

Folder om Romano Center, finska