Barn i skolan. Foto: Maja Kristin Nylander

Skola

Skolan ska vara till för alla. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet från sex års ålder tills det har gått ut nionde klass. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning. Här kan du läsa om olika utbildningsformer och pedagogisk omsorg.

Film på Lovari om skola

Film på Kelderash om skola

Förskola och familjedaghem

Du som har barn mellan ett och fem år kan välja att ha ditt barn på förskola eller i familjedaghem (pedagogisk omsorg). Det finns både kommunala och fristående förskolor.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående: Förskolor i Göteborg

Här hittar du information om förskola och familjedaghem i Göteborg, regler, hur du ansöker, säger upp plats, avgifter med mera: information om förskola och familjedaghem i Göteborg

Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta förskoleservice på telefon: 031-3650960

Grundskola

Från höstterminen det år barnet fyller sex år börjar skolplikten att gälla. Då börjar barnet i förskoleklass som är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik och till för att förbereda inför skolstarten. Förskoleklass är en del av grundskolan och är därmed obligatorisk. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du ansöker: Om förskoleklass

Läroplan

Skolan styrs av den läroplan som regeringen utfärdat. Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Här kan du läsa mer: Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Modersmålsundervisning

För att kulturarvet ska kunna behållas och utvecklas är en av de viktigaste delarna att barn lär sig sitt mod­ersmål.

I förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har barn inte rätt till modersmålsundervisning. Men dessa verksamheter ska ändå hjälpa till så att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsundervisningen i grundskolan är till för att hjälpa barn som har ett annat modersmål att utveckla det språket. Barn som tillhör en nationell minoritet och som har samiska, finska, meänkieli, jiddisch eller romani som modersmål har rätt till modersmålsundervisning även om man inte talar språket hemma varje dag. Enligt lagen, som är till för att stötta nationella minoriteter, räcker det att endast ett barn ansöker om modersmålsundervisning i en klass eller på en skola för att kommunen ska vara skyldig att erbjuda det, om det finns en lämplig lärare.

Även i gymnasieskolan har ditt barn rätt till modersmålsundervisning om eleven har goda kunskaper i språket och det finns en lämplig lärare.

Du kan ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn genom att skriva till rektorn på skolan.

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om kursplanen för att läsa romani chib som modersmål inom grundskolan: Kursplan och kunskapskrav, Modersmål romani chib

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig vidareutbildning för ungdomar som gått ut grundskolan.

Även om den är frivillig så är det ofta ett krav att man har gått gymnasiet när man söker arbete. Även för att ha möjlighet att studera vidare på högskola och universitet, för att sedan kunna arbeta med det man vill, så är gymnasiekompetens en förutsättning. Genom att gå gymnasieskolan ger du dig själv eller dina barn bättre möjligheter längre fram i livet.

Olika gymnasieskolor har olika inriktningar. För att hitta den som passar dig eller ditt barn bäst är det bra att undersöka olika skolor. Här kan du se vilka gymnasieskolor som finns i Göteborg, läsa mer om dem och hitta en utbildning som passar just dig: Hitta gymnasieskolor i Göteborg

Vuxenutbildning

Efter gymnasiet finns det möjlighet att söka till högre utbildning, till exempel universitet eller folkhögskola. Det finns också olika yrkesutbildningar, som oftast är lite kortare. Här kan du söka efter utbildning som passar dig: Studera vidare på högskola eller universitet

Göteborgs Stad erbjuder flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Du kan till exempel läsa in grundskolan eller gymnasiet, läsa svenska för invandrare, gå en lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på Yrkeshögskolan. Här kan du läsa mer: Vuxenutbildning inom Göteborgs Stad

Rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter gällande skola och utbildning finns skrivna i skollagen. På skolverkets hemsida kan du läsa mer om lagar och förordningar gällande utbildning för barn och vuxna: skollagen och förordningar