Vad är ditt drömjobb? Foto: Maja Kristin Nylander

Det här kan du få hjälp med


Vi finns här för att alla som tillhör den nationella minoriteten romer ska få en enklare vardag. Till oss kan du tryggt vända dig om du behöver hjälp i olika frågor. Vi ersätter inga verksamheter eller kontaktpersoner inom staden. Däremot kan vi hjälpa dig komma i kontakt med olika myndigheter och vi ser till att du vet vem du ska vända dig till.

På de här sidorna kan du läsa mer om olika rättigheter, men också skyldigheter, som är bra att känna till. Du hittar också information och vägledning som kan vara till hjälp när du söker arbete och bostad eller är i kontakt med till exempel sjukvården och socialtjänsten. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

  • Visa dig hur du fyller i blanketter som du behöver till förskola, skola, socialtjänst och andra verksamheter.
  • Finnas som stöd för att säkerställa att du förstår och blir förstådd i kontakt med verksamheter inom Göteborgs Stad eller andra myndigheter.
  • Tyda beslut från myndigheter och förklara hur du ska göra om du vill överklaga.
  • Ta emot dina synpunkter på kommunens service och se till att de kommer fram till rätt instans.
  • Informera dig om dina rättigheter och skyldigheter i samhället.

Vi kan ge dig råd och stöd i olika frågor inom exempelvis:

Bostad

Vi kan hjälpa dig med stöttning kring olika bostadsfrågor. Vi hjälper dig att hitta nya vägar till en bostad eller ger stöd i andra bostadsfrågor.

Arbete

Vi stöttar dig i att hitta ett arbete som passar dig och vad du kan göra för att få det. Vi kan ge dig stöd om du behöver hjälp med att skriva CV eller göra en ansökan för att hitta ett nytt jobb. Vi kan hjälpa dig i kontakten med Arbetsförmedlingen.

Utbildning

Vill du utbilda dig hjälper vi dig att hitta rätt skola och att ansöka dit.

Barnomsorg och skola

Har du barn hjälper vi dig med hur du ansöker om förskoleplats eller plats på en särskild skola.

Hälsofrågor

Vi ger stöd i hälsofrågor och om du behöver praktisk hjälp för att hitta rätt i vården.

Äldreomsorg

Behöver du hjälp med att ta hand om en äldre anhörig eller någon med funktionsnedsättning, kan vi hjälpa dig att ansöka om hemtjänst eller stöd till anhöriga.

Föreningsliv

Vill du starta en förening? Det kan handla om idrott, kultur eller romska frågor. Vi ger tips på hur ni kommer i gång, vad man ska tänka på och praktisk hjälp att starta er verksamhet.