Foto: Frida Winter

Hälsa och sjukvård


En god hälsa är grunden för högre livskvalitet och utgör en naturlig del av de mänskliga rättigheterna. Är du sjuk eller inte mår bra av andra anledningar så finns det hjälp och stöd att få.

Sjukvård

Om du eller ditt barn blir sjuk ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Du kan välja att tillhöra en särskild vårdcentral, det kallas för att lista sig. För att välja att tillhöra en vårdcentral måste du fylla i en listningsblankett som du får av den vårdcentral du vill lista dig på.

Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Om du inte vill vara listad på den vårdcentralen tar du kontakt med den vårdcentral du vill tillhöra istället.

Om du besöker en annan vårdcentral än den du är listad på får du betala en högre patientavgift. För ett läkarbesök betalar du 100 kr om du går till den vårdcentral du är listad på, men 300 kr om du går till en annan vårdcentral. 

Här kan du läsa mer: Välja vårdcentral i Västra Götaland

Behöver du hjälp att hitta vårdcentraler kan du söka här: Hitta vårdcentral

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning via telefon

När du blir sjuk och behöver råd kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Du kan ringa alla dagar, dygnet runt. Speciellt utbildade sjuksköterskor ger dig råd direkt i telefon eller vägleder till annan vård om du behöver det. Gäller det livshotande tillstånd ringer du 112 till SOS Alarm, dygnet runt.

Akutsjukvård

Vid livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm, dygnet runt.

Är tillståndet inte livshotande men där du inte kan vänta på en tid hos vårdcentralen så finns det flera olika akutmottagningar och jourcentraler du kan kontakta. Här kan du söka efter de mottagningar som finns: Hitta vård

Vård inom Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har hand om den vård du får på äldreboenden, boenden för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet samt vid hemsjukvård.

Här kan du läsa mer om:

Äldreboende

Hemsjukvård

Hjälp vid funktionsnedsättning

Hälsorådgivning

Behöver du kunskap och stöd kring hur du kan leva mer hälsosamt? Runt om i staden finns flera ställen där du kan få motivation och inspiration för en bättre hälsa. Det kan gälla kost, motion, sömn eller andra hälsoproblem. Läs mer här: Hitta hälsotek och hälsolots.