Bevara och utveckla ditt och barnets språk. Att läsa böcker på romani chib är ett bra sätt. Foto: Maja Kristin Nylander

Språk

Som rom och del av en nationell minoritet har du rätt att lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Modersmålsundervisning

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning på sitt minoritetsspråk, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen. 

Anmälan till modersmålsundervisning görs på barnets skola och beslutas av rektor. Under kategori skola kan du läsa mer om modersmålsundervisning och se en informationsfilm: Romano center i Väst: skola

Böcker på romani chib

Vill du läsa böcker på ditt minoritetsspråk så finns det en del böcker på olika varieteter av romani chib på stadens bibliotek. Här kan du söka efter böcker: Sök i bibliotekskatalogen

Här hittar du mer information om vilka bibliotek det finns, hur du gör för att låna böcker och olika aktiviteter som biblioteken anordnar: Information om bibliotek i Göteborg

Läs om rätten till ditt språk på romani chib

På Institutet för språk och folkminnens webbsida kan du läsa om din rätt att använda ditt minoritetsspråk på olika dialekter inom romani chib: Din rätt att använda nationella minoritetsspråk