Foto: Maja Kristin Nylander

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med ett beslut som du har fått av en myndighet? Då kan du antingen överklaga eller begära en omprövning.Du kan överklaga när du upplever att myndigheten har gjort fel.

Om du vill att myndigheten ska fatta ett nytt beslut baserat på information som inte funnits med i ditt ärende innan, begär då omprövning eller gör en ny ansökan.

Det är viktigt att du skickar in din överklagan i tid. I de flesta fall ska överklagandet ha kommit in till myndigheten tre veckor från det att du fått hem beslutet i brevlådan.

 Ett överklagande ska vara skriftligt och framförallt innehålla:

  • Vem du är, din adress och personnummer
  • Vilket beslut det gäller. Ofta finns det ett ärendenummer eller diarienummer
  • Vilken myndighet som har tagit beslutet och datum för beslutet.
  • Vad du tycker är fel i beslutet.

 Skicka sedan överklagan till den myndighet som tagit beslut i ärendet.