Man med flyttkartong. Foto: Maja Kristin Nylander

Bostad


Alla har rätt till en bostad. Det är en del av de mänskliga rättigheterna och en förutsättning för att kunna leva ett liv i trygghet. Det är dock inte alltid så enkelt att hitta ett lämpligt boende. Här kan du läsa om hur du kan gå tillväga för att hitta en bostad i Göteborg. Du kan också läsa om det stöd som går att få om du eller någon i din familj har särskilda behov.

Söker du bostad?

Boplats Göteborg är en bostadsförmedling för bostäder i Göteborgsregionen. För att få en bostad här måste du ställa dig i kö. Detta gör du genom att registrera dig här: registrera dig på Boplats

När du sedan söker lediga lägenheter söker du utifrån din kötid. Detta innebär att alla lägenheter förmedlas till den bostadssökande som har längst kötid.

På Boplats hittar du lägenheter från kommunala hyresvärdar samt flera av de privata värdarna i Göteborg. Här kan du söka lediga bostäder med förstahandskontrakt, andrahandslägenheter, seniorbostäder eller bostäder för ungdomar: Sök bostad

Behöver du vägledning i att söka bostad kan du kontakta Boplats på 031-100 250

Förutom hos Boplats så kan du också själv söka bland privata hyresvärdar.

Bostad för dig som är 55 år eller äldre

Du som är 55 år eller äldre kan söka seniorboende. Det är vanliga lägenheter med god tillgänglighet, låga trösklar och rymliga badrum. Seniorboenden ligger ofta i markplan eller har hiss.

För dig som är 70 år eller äldre (och i vissa fall 65 år eller äldre) finns det också trygghetsboenden du kan söka. Det är vanliga lägenheter med god tillgänglighet, låga trösklar och rymliga badrum. Här finns också gemensamma utrymmen där du kan umgås med dina grannar.

Du kan läsa mer här: Bostäder för seniorer

Hjälp om du är hemlös

I Göteborgs Stad finns det flera boenden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i din stadsdel om du är i akut behov av boende. Här kan du läsa mer: Boende via socialtjänsten

Du som är hemlös har också möjlighet att söka stöd själv. Du kan då vända dig direkt till olika verksamheter. Vilka detta är kan du läsa mer om här: Stöd att söka själv

Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet. Vad detta innebär kan du läsa mer om här: Bostad först 

Boende och stöd i hemmet

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd i hemmet eller ett boende som är anpassat utifrån dina förutsättningar så kan du få hjälp med detta.

Det kan handla om allt från hjälp med hushållssysslor, till boende i en servicebostad eller gruppbostad om din funktionsnedsättning gör att du inte kan bo i ett eget boende.

Vilka möjligheter till hjälp som finns i kommunen kan du läsa om här: Bostad och stöd i hemmet

Bostadsanpassning

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning så kanske du behöver anpassa din bostad för att din vardag ska bli enklare. Då finns det bidrag som du kan söka för det, så kallat bostadsanpassningsbidrag. Hur du gör och vad det innebär kan du läsa mer om här: Ansök om bostadsanpassningsbidrag