Lärare

Kontaktuppgifter till lärarna

Robert Bensryd, Transportteknik
031-367 14 24
robert.bensryd@educ.goteborg.se

Kristina Bergman, Samhällskunskap, Historia och Entreprenörskap
031-367 14 10
kristina.bergman@educ.goteborg.se

Martin Blom, Transport och Fordonsteknik
073-620 89 23
per-martin.blom@educ.goteborg.se  

Anders Brodin, Personbilsteknik
031-367 14 04, 076-697 85 53
anders.brodin@educ.goteborg.se

Evelina Clausen, Transportteknik
073-640 22 19
evelina.clausen@educ.goteborg.se

Reine Elvind, Transportteknik

reine.elvind@educ.goteborg.se

Britt Forsell, Matematik
031-367 14 08
britt.forsell@educ.goteborg.se 

Erika Gelotte, Religion och svenska
031-367 14 19
erika.gelotte@educ.goteborg.se

Camilla Gustafsson, Matematik och naturkunskap
072-8565257
camilla.gustafsson@educ.goteborg.se

Mikael Hellström, Lackeringsteknik
031-367 14 17
mikael.hellstrom@educ.goteborg.se

Patrik Holmberg, Bilskadeteknik
031-367 14 06
patrik.holmberg@educ.goteborg.se

Anders Jönsson, Transportteknik
031-367 14 21
anders.r.jonsson@educ.goteborg.se

Joacim Jönsson Thorin, Transportteknik
079-061 20 18
joacim.thorin@educ.goteborg.se

Simon Lundgren, Transportteknik
079-061 20 17
simon.lundgren@educ.goteborg.se

Tobias Maxe, Transportteknik
073-914 96 02
tobias.maxe@educ.goteborg.se

David Melo, Personbilsteknik
073-620 16 40
david.melo@educ.goteborg.se

Pernilla Mällbin, Transportteknik
031-367 14 30
pernilla.mallbin@educ.goteborg.se 

Peter Ovner, Personbilsteknik
072-856 60 53
peter.ovner@educ.goteborg.se

Viktor Peterzén, Religionskunskap och engelska
072-856 69 20
viktor.peterzen@educ.goteborg.se

Marika Sandahl, Svenska som andraspråk
079-062 25 25
marika.sandahl@educ.goteborg.se

Rikard Sjögren, Svenska, naturkunskap och samhällskunskap
076-723 35 89
rikard.sjogren@educ.goteborg.se

Torbjörn Stjernstad, Transportteknik                                         
031-367 14 22
torbjorn.stjernstad@educ.goteborg.se

Pär-Otto Sving, Idrott och hälsa
031-367 14 05
par-otto.sving@educ.goteborg.se

Tony Söderbergh, Transportteknik
076-511 31 23
tony.soderbergh@educ.goteborg.se

Robert Torstensson, Engelska och historia                                        
031-367 14 18
robert.torstensson@educ.goteborg.se

Sebastian Ung, Transportteknik
072-084 27 92
sebastian.ung@educ.goteborg.se

Per Willerstrand, Lastbilsteknik och mobila maskiner                                        
031-367 14 09
per.willerstrand@educ.goteborg.se