MTG möter världen

Motorbranschens tekniska gymnasium har under åren haft flera olika internationella projekt, där elever och lärare har fått möta omvärlden, både genom resor och besök på skolan.

Att ge eleverna möjlighet att uppleva arbetsmarknaden i ett annat land, och utöva sitt yrke på ett annat språk, är något som vi tycker är både roligt och utvecklande. Efter en utlandspraktik kan vi se att elevernas självförtroende växer såväl på det personliga som det yrkesmässiga planet. Våra elever upptäcker snart att det är viktigt att ha goda kunskaper i engelska, då manualer, instruktioner och yrkestermer ofta är på engelska. Vad kan då vara bättre än att få använda engelska språket på en verkstad i ett annat land?

Att möta människor och företag från andra länder ger våra elever stora möjligheter att växa som individer, få större erfarenheter om andras livsvillkor och förståelse för olikheter. I en global värld är detta färdigheter som är ovärderliga. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet bidrar i första hand till elevernas personliga utveckling. De utvecklas till mera självständiga och ansvarskännande individer med större tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand. Genom APL i utlandet förbereds eleverna för såväl arbetslivet som vuxenlivet. 

Tidigare utlandsprojekt

Atlas praktik i Uganda

MTG har tillsammans med två andra gymnasieskolor, Viskastrandsgymnasiet i Borås och Kristinehedsgymnasiet i Halmstad, ett unikt projekt i Uganda. Under tre veckor får femton studenter sin praktik på olika verkstäder i huvudstaden Kampala. Projektet har funnits sedan 2012 och finansieras av Atlas Praktik  ett nationellt finansierat program som ska underlätta internationella utbyten för skolor. 2020 var senaste gången vi var i Uganda med elever, men nu är tyvärr det här projektet slut.

Under de tre praktikveckorna som eleverna gjorde i Uganda fick de, förutom praktiken på olika verkstäder, lära känna människor från en helt annan kultur. Ett fantastiskt projekt som vi hoppas kunna återuppta i framtiden.

Kommande utlandsprojekt

Erasmusprojekt i Frankrike

VI kommer under östen 2024 att ansöka om projektmedel från Erasmus för att kunna starta ett nytt APL-projekt utanför Marseille. I skrivande stund har vi kontakt med en skola som erbjuder samma utbildningar som vi. Den franska skolan ska skicka elever till Göteborg och våra praktikplatser våren 2025.