MTG möter världen

Motorbranschens tekniska gymnasium har under åren haft flera olika internationella projekt, där elever och lärare har fått möta omvärlden, både genom resor och besök på skolan. Under pandemi-åren har vårt mest långtgående projekt, APL i Uganda, legat på is, men vi hoppas kunna erbjuda utlandspraktik igen 2023!

Att ge eleverna möjlighet att uppleva arbetsmarknaden i ett annat land, och utöva sitt yrke på ett annat språk, är något som vi tycker är både roligt och utvecklande. Efter en utlandspraktik kan vi se att elevernas självförtroende växer såväl på det personliga som det yrkesmässiga planet. Våra elever upptäcker snart att det är viktigt att ha goda kunskaper i engelska, då manualer, instruktioner och yrkestermer ofta är på engelska. Vad kan då vara bättre än att få använda engelska språket på en verkstad i ett annat land?


Att möta människor och företag från andra länder ger våra elever stora möjligheter att växa som individer, få större erfarenheter om andras livsvillkor och förståelse för olikheter. I en global värld är detta färdigheter som är ovärderliga. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet bidrar i första hand till elevernas personliga utveckling. De utvecklas till mera självständiga och ansvarskännande individer med större tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand. Genom APL i utlandet förbereds eleverna för såväl arbetslivet som vuxenlivet.

Atlas praktik i Uganda

MTG har tillsammans med två andra gymnasieskolor, Viskastrandsgymnasiet i Borås och Kristinehedsgymnasiet i Halmstad, ett unikt projekt i Uganda. Under tre veckor får femton studenter sin praktik på olika verkstäder i huvudstaden Kampala. Projektet har funnits sedan 2012 och finansieras av Atlas Praktik  ett nationellt finansierat program som ska underlätta internationella utbyten för skolor. 2020 var senaste gången vi var i Uganda med elever, och sedan dess har vi fått pausa vår utlands-APL. Glädjande har vi åter beviljats finansiering från Atlas Praktik, och under 2023 hoppas vi kunna erbjuda utlandspraktik igen!

Under de tre praktikveckorna som eleverna gör Uganda får de, förutom praktiken på olika verkstäder, lära känna människor från en helt annan kultur. Att arbeta i en verkstad i Kampala kan skilja sig mycket från att arbeta i svenska verkstäder. Flera av verkstäderna i Kampala är moderna, men det saknas ofta reservdelar och detta leder till att eleverna får vara med och reparera delar, snarare än att bara byta ut trasiga delar. Eleverna blir även medvetna om den hierarki som finns på verkstäderna och i det ugandiska samhället. De får se hur människor lever i ett samhälle som saknar den levnadsstandard vi är vana vid i Sverige. Detta är en ögonöppnare som gör att många upplever en känsla av ödmjukhet och tacksamhet för hur vi har det i Sverige.

På fritiden görs studiebesök och eleverna får tid att reflektera över sina upplevelser tillsammans med sina kompisar som kommer från de olika skolorna. Under veckorna i Kampala finns lärare från skolorna på plats, så att eleverna känner sig trygga under utlandsvistelsen. På helgerna försöker vi att anordna utflykter som eleverna kan följa med på, t ex kan de testa rafting i Nilen eller åka på safari i någon av Ugandas vackra nationalparker. De elever som har haft förmånen att få ta del av utlandspraktiken tycker att det är ett minne för livet och många av våra gamla elever har fortfarande kontakt med sina ugandiska handledare och de vänner de lärt känna från de andra skolorna.