Programinriktat individuellt val


Denna utbildning är för dig som vill arbeta inom fordonsbranschen men ännu inte uppnått behörighetskravet för att söka det nationella Fordon – och transportprogrammet.

För att vara behörig till IMV-programmet krävs att man uppnått målen för minst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt 5 andra ämnen och 1 av dessa 5 ämnen måste vara engelska eller matematik. Antagning grundar sig på elevens meritpoäng.

Du följer det nationella Fordon- och Transportprogrammets utbildningsplan samtidigt som du under utbildningens första år läser in grundskolans engelska eller matematik. Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar du lägger på ämnet. Efter godkänt betyg fortsätter du med gymnasieskolans kurser i ämnet.

En elev som går programinriktat individuellt program kan bli behörig till ett nationellt program när som helst under året. Elever som uppnår behörighet till ett nationellt program under läsåret har inte per automatik rätt till en plats på det nationella program som utbildningen inriktas mot. Det är ett beslut som rektor fattar från fall till fall.

Du som söker till MTG ska vara:

  • mycket intresserad av teknik och tekniska problem-lösningar
  • inriktad på ett framtida teknikjobb med inslag av kvalitet, ekonomi och miljö
  • serviceinriktad och målinriktad
  • intresserad av att varva teoretiska studier med praktik
  • intresserad av elektronik/data