Tio skäl att välja MTG

På MTG har du goda förutsättningar till att nå de mål DU vill med din utbildning genom dessa skäl

  1. Garanterad praktikplats hos ledande företag i branschen.
  2. Grundläggande behörighet till högskola eller yrkesfördjupningskurser.
  3. MTG är ett certifierad Motorbranschcollege (MBC).
  4. En modern utbildning utformad med branschen.
  5. Specialisering inom elektrifiering och hybridmotorer.
  6. Möjlighet till upp till 10 körkortslektioner (fordon).
  7. Jobb! Minst 9 av 10 elever har anställning efter MTG.
  8. Möjlighet till körkort B, C och CE (transport).
  9. Möjlighet till körkort för truck och kran (transport).
  10. Behöriga lärare och erfarna instruktörer.