Tio skäl att välja MTG

På MTG har du goda förutsättningar till att nå de mål DU vill med din utbildning genom dessa skäl

  1. Garanterad praktikplats hos ledande företag i branschen
  2. Allmän behörighet till högskola eller yrkesfördjupningskurser
  3. Möjlighet till ersättning under dina praktikperioder
  4. En modern utbildning utformad tillsammans med branschen
  5. Specialisering inom elektrifiering och hybridmotorer
  6. Upp till 10 körkortslektioner och körkortsteori
  7. Jobb! Minst 9 av 10 elever har anställning efter MTG
  8. Möjlighet till körkort B, C och CE (lastbilsförare)
  9. Möjlighet till körkort för truck och kran
  10. Behöriga lärare och erfarna instruktörer