Tio skäl att välja MTG

På MTG har du goda förutsättningar till att nå de mål DU vill med din utbildning genom dessa skäl

  1. Garanterad praktikplats hos ledande företag i branschen
  2. Möjlighet till ersättning under dina praktikperioder
  3. Upp till 10 körkortslektioner och körkortsteori
  4. En modern utbildning utformad tillsammans med branschen
  5. Jobb! Minst 9 av 10 elever har anställning efter MTG
  6. Allmän behörighet till högskola
  7. Möjlighet till körkort för olika slags truckar (godshanterare)
  8. Erfarna lärare och instruktörer
  9. Möjlighet till körkort B och D (bussförare)
  10. Möjlighet till körkort B, C och CE (lastbilsförare)