Kamerabevakning

Kamerabevakning på skolan för att kunna förebygga och utreda incidenter.

Kamerabevakningen på Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) finns för vår gemensamma trygghet i syfte att förebygga och utreda incidenter. Det inspelade materialet används endast av behörig personal på skolan när en incident har anmälts, men kan överlämnas till polisen vid misstanke om brott.

Den rättsliga grunden för bevakningen består av Skollagens bestämmelser om trygghet och studiero samt Arbetsmiljölagens bestämmelser om en sund och säker arbetsmiljö (Kap.2 §2). Kamerabevakningen är samverkad med arbetsplatsens fackliga organisationer.

Kamerabevakningen genomförs av MTG, som hör till utbildningsnämnden i Göteborgs Stad.

Har du synpunkter på bevakningen kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, så att de hanteras på rätt sätt. Läs mer på deras webbsida: imy.se.

Vill du ha mer information, mejla info.mtg@educ.goteborg.se. En registrerad person kan i vissa fall till begära att deras uppgifter raderas. Det inspelade materialet på MTG raderas kontinuerligt efter 30 dagar.

Du kan också kontakta Intraservice som är kontakt i dataskydds- eller integritetsfrågor för hela Göteborgs Stad så du behöver meddela att din fråga/ärende gäller utbildningsnämnden som personuppgiftsansvarig:

Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Adress: Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg
Dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se