Elevinformation


Här hittar du sådant som kan vara viktigt för dig som elev på MTG att känna till.

På dessa sidor hittar du bland annat information om hur du gör för att ansöka om ledigt från skolan, vad du ska göra om du tappar ditt skolkort, vad som krävs för att du ska få studiemedel, vad det blir för mat i bamba och när biblioteket är öppet.