Elevhälsa


Kontaktuppgifterna till elevhälsan

Skolsköterska                                   

Farideh Bazrafshah
E-post: farideh.bazrafshan@educ.goteborg.se
Telefon: 031-367 14 15

Skolläkare: Michail Theodosiou  (Bokas via skolsköterskan)

Skolkurator

Mats Magnusson
Telefon: 072-855 35 86
E-post: mats.magnusson@educ.goteborg.se

Studie & yrkesvägledare

Tintin Andersson
Mobil: 073-069 95 33
Telefon: 031-367 30 33
E-post: tintin.andersson@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Katarina Spjuth
Mobil: 079-065 31 51
E-post: katarina.spjuth@educ.goteborg.se