Karosseri


I skolan läser du teoretiska ämnen, deltar i yrkeskurser och får grundläggande yrkeskunskaper. Den fördjupade yrkesutbildningen får du av utbildade handledare i riktig miljö under APL-tiden. Av utbildningstiden är ca: 30 veckor förlagda till ledande branschföretag som APL-tid.

En bilskadereparatör arbetar huvudsakligen med krockskadade och rostskadade bilar. Att bygga om fordon, så kallad styling kan vara en annan arbetsuppgift. Tålamod och sinne för form är två viktiga egenskaper för den som vill bli bilskadereparatör.

När en bil råkat ut för en plåtskada hamnar den först hos bilskadereparatören. Reparatören kan arbeta på en bilverkstad som har en speciell avdelning för bilplåt eller på en kombinerad bilplåt- och lackeringsverkstad. Reparatören kan även kallas bilplåtslagare.

Bilskadereparatören tar oftast emot kunden men det kan även skötas av en kundmottagare. Försäkringsbolagen är stora kunder hos bilskadeverkstäderna.

Först av allt görs en kostnadsberäkning av arbetet. Därefter mäts bilen upp och bilens chassi riktas i en riktbänk. Det görs med hydrauliska domkrafter. Mätningen sker oftast med laserteknik men kan också göras mekaniskt.

Nästa steg är riktningen. Skadade partier byts ut med hjälp av exempelvis svets eller slipmaskin. Bucklor riktas med specialhammare och mothåll. Nya delar skruvas, limmas eller svetsas på plats.

Efter att bilskadereparatören har åtgärdat skadorna på bilen tas den till billackeraren.

Bilarnas utrustning har blivit mer avancerad, vilket ställer krav på tekniskt kunnande. Exempelvis reparationer av avancerade säkerhetssystem, airbag och sidokrockskydd innebär att arbetsuppgifterna för en bilskadereparatör är tekniskt mera komplicerade än förut.

En modern bil består av olika typer av material som kräver olika sätt att bearbeta, vilket ställer ytterligare krav på bilskadereparatörens kompetens.

Bilskadereparatören utför oftast sitt arbete självständigt men samarbete med en bilmekaniker kan förekomma.

En bilskadereparatör måste ha körkort.