Lastvagn

I skolan läser du teoretiska ämnen, deltar i yrkeskurser och får grundläggande yrkeskunskaper. Den fördjupade yrkesutbildningen får du av utbildade handledare i riktig miljö under APL-(praktikperioden). Av utbildningstiden är ca: 30 veckor förlagda till ledande branschföretag som APL tid.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. Lastbilsmekanikern arbetar oftast på en lastbilsverkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Ett antal lastbilsmekaniker arbetar med fältservice och åker ut till kundens lastbil som stannat på vägen. En maskinmekaniker arbetar oftast både i verkstaden och på fältet och specialiserar sig på entreprenadmaskiner, skogs- eller lantbruksmaskiner.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med hydrauliska system. Hydraulik innebär att en vätska, oftast olja, överför rörelsen i exempelvis grävskopan. Mekanikern arbetar också med elektriska och pneumatiska system. Pneumatik handlar om att rörelsen skapas med hjälp av tryckluft, bland annat i bromsarna.

Att arbeta som mekaniker

Mekanikerns arbete börjar med felsökning. Delar demonteras, rengörs och repareras eller byts ut. Ibland förekommer svets- och smidesarbete.

När arbetet är utfört kontrollerar mekanikern att felet är åtgärdat genom att provköra bilen och testa funktionen.

De flesta lastbilsmekaniker arbetar på lastbilsverkstäder. Som lastbilsmekaniker kan man också arbeta som så kallad påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar.

En del lastbilsmekaniker och de flesta maskinmekaniker arbetar som fältmekaniker. Eftersom ett fordon kan gå sönder i stort sett var som helst får fältmekanikern utföra reparationer på de mest skilda platser och ibland under svåra förhållanden. Väder och vind är en faktor som påverkar arbetet.

Innan fältmekanikern ger sig iväg på ett uppdrag packas servicebilen med de verktyg och reservdelar som man tror att man behöver. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd. En fältmekaniker arbetar oftast ensam vilket ställer höga krav på yrkeskunnandet.

Både lastbils- och maskinmekaniker har många kundkontakter. Det är därför viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samarbeta även under stressiga situationer.

Arbetet som lastbils- och maskinmekaniker innebär tunga lyft. För att undvika förslitningsskador i exempelvis nacke och armar är det viktigt att ha god fysik och kunskap om hur man på rätt sätt använder verktyg för speciallyft och andra hjälpmedel.

Körkort är ett krav för att kunna arbeta som lastbils- och maskinmekaniker.