Jubileumsparken i sociala medier


På Jubileumsparkens Facebook och Instagram kan du följa vad som händer i parken och på hamnbadet, året runt.

Facebook

www.facebook.com/jubileumsparken

Instagram

www.instagram.com/jubileumsparken

För Jubileumsparkens konton på Facebook och Instagram ansvarar föreningen "Passalen" som, genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Göteborgs Stad,  ansvarar för aktiviteterna Jubileumsparken. Parkvärdarna svarar på kommentarer och meddelanden vardagar mellan klockan 09.00 och 16.30.