Bada och simträna

Att kunna bada mitt i stan har varit en stark önskan från många göteborgare. Under 2015 blev detta verklighet då "Allmänna badet " – bassängen i älven utmed Kvillepiren – stod klar och öppnades. Under 2022 är badet öppet till mitten av oktober då byggnation av det nya hamnbadet börjar på plats.

I Jubileumsparken kan du bada mitt i stan. I älven längs Kvillepiren finns "Allmänna badet" – en bassäng som är 18 meter lång, 7,5 meter bred och 1,8 meter djup. Det finns inga trösklar omkring badet och bastun och i badet finns en lift.

Efter sommarsäsongen 2022 kommer badet att vara öppet fyra dagar i veckan, se öppettider ovan, till och med 16 oktober.

Antalet som samtidigt kan vistas på badpontonen är begränsat till 80 personer. Ingen förbokning krävs, drop-in gäller. Nya omklädningsrum byggs just nu så byt gärna om hemma. Ute på badpontonen finns duschar.

Saltvatten i "Allmänna badet"

Sedan 2021 är det saltvatten i "Allmänna badet", precis som i bassängen "Lilla Salt" som tidigare fanns intill "Allmänna bastun". Även i det nya större hamnbadet, som nu byggs och som ska stå klart i juni 2023, kommer det att vara saltvatten i två av tre bassänger för att det ska vara möjligt att bada året om.

Saltvatten från älven blir badvatten — så funkar det

När Göta älv rinner ut i Västerhavet bildas en så kallad estuarin cirkulation, där det söta ytvattnet rinner ut i havet med en motriktad ström av saltare vatten som trycks in mot staden, under ytvattnet. Det inströmmande salta vattnet, den så kallade saltkilen, når hela vägen upp förbi Lilla Bommen och in i Frihamnen. Saltvattnet är samma vatten som i havet och håller samma kvalitet som i Göteborgs skärgård.

Prototypen "Lilla Salt"

I anslutning till bastun fanns bassängen "Lilla Salt". Där testade vi att använda saltvatten från saltvattenkilen med rent havsvatten som finns under det söta älvvattnet hela vägen in i Frihamnen. Vattnet pumpades in i bassängen där det hela tiden cirkulerade.