Bada och simträna

Att kunna bada mitt i stan har varit en stark önskan från många göteborgare. Under 2015 blev detta verklighet då "Allmänna badet " – bassängen i älven utmed Kvillepiren – stod klar och öppnades. Även sommaren 2021 var parken öppen för bad och simträning, trots att byggnationen av den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land är i full gång.

Allmänna badet

I Jubileumsparken kan du bada mitt i stan. I älven längs Kvillepiren finns "Allmänna badet" en bassäng som är ca 20 meter lång, 8 meter bred och 1,8 meter djup. Det finns inga trösklar omkring badet och bastun och i badet finns en lift.

I år, 2021, var "Allmänna badet" öppet för besök från och med vecka 28 till och med vecka 31 och för simträning till och med vecka 33. Anledningen till att "Allmänna badet" var öppet färre antal veckor i år än tidigare år är att vi sedan i januari 2021 bygger den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land och tillgängligheten blir därmed begränsad. 

Till skillnad från föregående år var det saltvatten i "Allmänna badet", precis som det har varit i den lilla bassängen intill bastun "Lilla Salt". Detta gjorde att vattentemperaturen var lägre än tidigare år. Den varierade under sommaren mellan 16 och 22 grader. Mer information om saltvatten i bassängen hittar du längre ner på den här sidan. 

Lilla Salt

Sedan 2018 har vi i anslutning till bastun haft en bassäng – "Lilla Salt". Till skillnad från "Allmänna badet" så har det varit saltvatten i "Lilla Salt", som tagits från den saltvattenskil med rent havsvatten som finns under det söta älvvattnet hela vägen in i Frihamnen. Vattnet har pumpats in i bassängen där det hela tiden har cirkulerat.

Sedan hösten 2020 är "Lilla Salt" stängd på grund av covid-19 och sedan i januari 2021 även på grund av byggnation av den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land. 

Under sommaren 2021 kommer även "Allmänna badet" att fyllas med saltvatten från saltvattenskilen i älven. Planen är att när det nya hamnbadet byggs så ska vatten till någon eller några av bassängerna tas från saltvattenskilen.


Saltvatten från älven blir badvatten  så funkar det

När Göta älv rinner ut i Västerhavet bildas en så kallad estuarin cirkulation, där det söta ytvattnet rinner ut i havet med en motriktad ström av saltare vatten som trycks in mot staden, under ytvattnet. Det inströmmande salta vattnet, den så kallade saltkilen, når hela vägen upp förbi Lilla Bommen och in i Frihamnen. Saltvattnet är samma vatten som i havet och håller samma kvalitet som i Göteborgs skärgård.