Basta

Just nu byggs bastuprototypen om för att bli en permanent del av Jubileumsparken.

”Allmänna bastun” är en prototyp byggdes efter göteborgarnas önskemål för att testa vad som fungerar på platsen. Den har varit väldigt uppskattad och väl använd av göteborgare och besökare. Dessutom har den kommit att bli lite av ett landmärke för staden.

På grund av byggnationen av Jubileumsparkens första permanenta etapp på land och i vattnet har bastu-prototypen varit stängd. Just nu byggs den om för att kunna fungera för permanent bruk. Den kommer att ha samma utseende och placering som prototypen. Planen är att den ska stå klar och öppna under försommaren 2024. 


Just nu byggs bastuprototypen i Jubileumsparken om för att bli en permanent del av parken.