Rulla

Här kan du prova på att åka rullskridskor eller skateboard.

"Alla kan rulla" är en aktivitet där vi tillsammans med besökarna åker rullskridskor. På plats finns utrustning för utlåning till dig som vill prova på att åka rullskridskor eller skateboard.

Information om tillfälliga aktiviteter i Jubileumsparken finns i första hand i Jubileumsparkens sociala kanaler på facebook och instagram.

Roller derby-bana fanns som en tillfällig aktivitet som testades på platsen för Jubileumsparken innan den permanenta parken började byggas. Det var en uppskattad aktivitet och det har funnits planer på att anlägga en ny roller derby-bana framför Magasin 113. Utvecklingen av den delen av parken har blivit försenad på grund av att den är beroende av detaljplaneprocessen/exploateringen av Frihamnen i stort och den har dragit ut på tiden. Därför kan vi i dagsläget inte säga mer om planerna för roller derby-bana.