Rulla

Skaterampen i Jubileumsparken är till för alla och alltid öppen.

På skaterampen i Jubileumsparken kan du åka skateboard, kickbike, bmx eller titta på när andra åker. Rampen ägs och sköts av Göteborgs skateboardförening men den är till för alla och är alltid öppen. Ytorna bredvid rampen får du gärna använda för friåkning.

Ibland genomför vi ”Alla kan rulla–aktiviteter” och då har vi utrustning för utlåning till den som vill prova på. Jubielumsparkens aktiviteter annonserar vi här på webbplatsen, i kalendariet och i Jubileumsparkens sociala kanaler – facebook och instagram.

Roller derby-bana fanns som en tillfällig aktivitet som testades på platsen för Jubileumsparken innan den permanenta parken började byggas. Det var en uppskattad aktivitet och det finns det långt gångna planer på att anlägga en ny roller derby-bana framför Magasin 113. Utvecklingen av den delen av parken har blivit försenad på grund av den är beroende av detaljplaneprocessen/exploateringen av Frihamnen i stort och den har dragit ut på tiden. Därför kan vi i dagsläget inte säga mer om planerna för roller derby-bana.