Två nya byggnader med omklädningsrum, duschar och toaletter öppnade den 2 juni i samband med jubileumsfestivalen och öppning och invigning av Jubileumsparken och det nya hamnbadet.

Toaletter och omklädningsrum


I Jubileumsparken finns två byggnader med omklädningsrum, duschar och toaletter.

Förutom personal- och teknikrum innehåller byggaderna omklädningsrum för ett trettiotal personer, duschar, toaletter och förvaringsskåp. I de rum som är öppna för dig som besökare hittar du följande:

  • Två toaletter som du når inifrån omklädningsrummen och tre från separata ingångar på utsidan av de båda byggnaderna.
  • Tre, av totalt sju toaletter, som är rullstolsanpassade (RWC) – en i vardera omklädningsrum och en som du når från utsidan av ena byggnaden. I samma rum som den rullstolsanpassade toaletten (RWC) inne i varje byggnad finns även dusch.
  • Ett enskilt omklädningsrum med dusch i varje byggnad.
  • Duschutrymme med tre duschar i anslutning till det stora omklädningsrummet i varje byggnad.

Omklädningsrummen och toaletterna är öppna under samma tider som badet håller öppet.

Observera att hamnbadet är att jämställa med ett friluftsbad och inte ett badhus. Därför är omklädningsrummen inte dimensionerade efter antalet besökare till badet utan omklädning sker i första hand som vid ett friluftsbad (vid badet eller hemma).

Anpassade efter platsen och klimatet

Duschutrymmet i är utformat som en snäcka. Det är inte det enda i byggnaderna som knyter an till parkens geografiska placering i Frihamnen och dess historia som hamnområde.

Byggnadernas utformning påminner om båtskjul och taken och regnskydden över dörrarna är vågformade. Fasadfärgen i blåa, gröna och beigea nyanser är framtagen för att skapa en visuell effekt av skiftningar, ungefär som i fiskfjäll eller en vattenyta och den är specialkomponerad för att fungera i den väderutsatta miljön. 

För att byggnaderna ska klara att översvämmas vid stigande vattennivåer och skyfall är de byggda av betongen en bit upp från marken, innan väggarna övergår i trä.


I båda byggnaderna finns två enskilda omklädningsrum med dusch, utöver det stora omklädningsrummet.

Precis som i prototypbyggnaderna har duschutrymmet formen av en snäcka i de nya byggnaderna.