Utflyktslekplatsen

Fantasi och kreativitet i kombination med tillgänglighet och säkerhet har varit ledord i arbetet med utflyktslekplatsen i Jubileumsparken. Här kan du, från och med 26 augusti 2022, leka på och med ett tjugotal fantasifulla och färgglada lekskulpturer, ha picknick i de gröna gläntorna och på det stora däcket längs vattnet eller bara vara.

Det finns lekskulpturer att klättra, balansera, gunga och rutscha på men också att slappa på, speja från, gömma sig i och fika vid. Lekredskapens utformning, material och färger har koppling till platsens karaktär vid vattnet och dess historia som frihamn.

För mer stillsamma aktiviteter finns ljudskulpturer, sand- och vattenlek samt skulpturer, diken och planteringar som samlar eller leder regnvatten. Att lekplatsen tar hand om regnvatten är en så kallad ekosystemtjänst, det vill säga en tjänst som naturen tillhandahåller. 

Omkring lekskulpturerna finns mattor av lågväxande örter och gräs med plats för vila och picknick. Planteringar med träd, buskar ängs- och lökväxter skapar en känsla av rum och ger ytterligare ekosystemtjänster, som skydd mot sol och vind och som främjar biologisk mångfald. Bland annat har ett trettiotal stora träd fått nya platser i parken efter att de flyttats från andra platser i staden på grund av bygget av Västlänken.

Sittplatser i trä vid en grusgång som går genom en lekplats. Gröna gräsmattor och rutschkana som ser ut som en döskallegrotta.

I utflyktlekplatsen finns många olika typer av sittplatser att slå sig ner på.