Tillgänglig för alla


Jubileumsparken ska vara öppen, gratis och tillgänglig för alla. För detta samverkar Göteborgs Stad med föreningen Passalen, som ansvarar för alla aktiviteter i parken genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Jubileumsparken ska vara öppen och tillgänglig för alla och ska därför hålla en hög standard vad gäller den fysiska tillgängligheten, både i de tillfälliga och de permanenta delarna av parken. Därför har parken sedan start planerats och byggts tillsammans med göteborgarna.

Samverkan med föreningen Passalen

Ett sätt att arbeta med tillgänghet och delaktighet är Göteborgs Stads samverkan med idéburen sektor. I Jubileumsparken sker det genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Göteborgs Stad och föreningen Passalen, som ansvarar för aktiviteterna i parken. Passalen ansvarar också för och administrerar Jubileumsparkens sociala kanaler på Instagram och Facebook.

Passalen arbetar för att utveckla nya lösningar för tillgänglighet och inkludering för barn och unga med funktionsvariation. För mer information om Passalen, se föreningens webbplats

Parkvärdar från alla stadsdelar

Inför varje sommarsäsong rekryterar Passalen gymnasieungdomar med olika bakgrund, funktionsförmågor, kunskap och intressen, från de olika stadsdelarna i Göteborg. Ungdomarna arbetar som parkvärdar med aktiviteterna i parken. De får utbildning bland annat i segling, att köra motorbåt, livräddning, hjärt-lungräddning (HLR), ledarskap för mindre grupper, förflyttningsteknik, brandskydd och teori kring normkritik.

Har du frågor kring framkomlighet och tillgänglighet så är du välkommen att höra av dig. Du når Passalen och parkvärdarna på jubileumsparken@passalen.se och telefonnummer 0790-16 95 92.