Skötsel och felanmälan


Det är stadsmiljöförvaltningen som ansvarar för skötsel och utveckling av Jubileumsparken.

Jubileumsparkens skötsel utgår från den specifika platsens användning, naturliga förutsättningar och historia.

Har du synpunkter eller frågor kring skötsel och renhållning av stadens parker så kan du kontakta Göteborgs Stad, via telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.