Fotograf: Lo Birgersson

Stödfamilj


En stödfamilj tar emot ett barn med funktionsvariation i sitt hem, exempelvis en helg per månad och en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och familjen får fler vuxna som kan ge trygg hjälp.

En stödfamilj kan vara en familj eller ensamstående person, med eller utan barn. Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller en ungdom med funktionsvariation, i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga får avlastning.

Vill du bli stödfamilj?

För att bli stödfamilj behövs ingen särskild utbildning, däremot görs alltid en utredning. I utredningen ingår referenstagning, registerutdrag, hembesök samt djupintervju. Du behöver ha en stabil livssituation samt tid, plats och engagemang.

Anmäl intresse

Behöver du en stödfamilj?

För att ansöka om att få en stödfamilj kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. 

Om du är osäker på vilken stadsdel du tillhör kan du söka på din gatuadress i tjänsten: I vilken stadsdel ligger gatan?