Fotograf: Lo Birgersson

Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan få hjälp av en stödfamilj. En stödfamilj tar emot barnet i sitt hem en helg per månad och oftast en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och familjen får fler vuxna som kan ge trygg hjälp.

Möjligheten att bygga nära relationer utanför familjen är speciellt värdefull när funktionsnedsättningen gör att det är svårare att umgås med andra människor. Med en stödfamilj får familjen fler vuxna som barnet känner sig trygg hos.

Många barn har sin stödfamilj hela uppväxten och behåller kontakten även i vuxen ålder. Det innebär en stor trygghet för både barnet och familjen.

Behöver du en stödfamilj?

För att ansöka om stödfamilj vänder du dig till socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder och fattar beslut om ni har rätt till stödfamilj.

Vill du bli stödfamilj?

För att vara stödfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn med funktionshinder. Om du och din familj vill bli stödfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en stödfamilj.

Om stödfamiljsverksamheten

Stödfamiljsverksamheten tillhör familjehemsenheterna, som är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Alla kontakt- och familjehemsenheter i Göteborgs Stad samarbetar kring rekrytering och utbildning i gruppen Familjehem Göteborgs Stad. Kontakta oss om du har frågor om familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Har du redan kontakt med någon av våra enheter ska du kontakta dem direkt. Här hittar du kontaktuppgifter till familjehemsenheterna inom Göteborgs Stad.