Frågor och svar


Här finns vanliga frågor och deras svar för dig som funderar på att bli kontaktfamilj eller stödfamilj.

Vad är skillnaden mellan kontaktfamilj och stödfamilj?
Som kontaktfamilj tar du hand om ett barn utifrån sociala skäl och som stödfamilj tar du hand om ett barn med någon form av funktionsvariation.

Måste jag bo i Göteborg?
Nej, det behöver du inte men inom ett rimligt avstånd. Det är du som kontakt-/stödfamilj som ansvarar för att hämta och lämna barnet. Du får milersättning.

Behöver vi ha ett eget rum till barnet som kommer till oss?
Nej, det behövs inte men det är bra om barnet kan få en egen vrå.

Kan vi påverka vilket barn som kommer till vår familj?
Som kontakt-/stödfamilj kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och omfattning.

Hur ofta kommer barnet till oss?
Det vanligaste är att barnet är hos kontakt-/eller stödfamiljen en helg i månaden samt en vecka under sommaren. Det är kontakt-/stödfamiljen som ansvarar för att hämta och lämna barnet.

Hur lång tid tar det innan vi får ett uppdrag?
En utredning för uppdrag inom kontakt och stöd tar ungefär två månader, därefter ska vi hitta ett uppdrag som barnets behov och era förutsättningar.

Får vi någon utbildning?
Föreläsningar erbjuds kontinuerligt och det finns möjlighet för utbildning.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?
Uppföljningsmöte sker två gånger per år tillsammans med socialtjänsten. Ni har en egen kontakt-/stödfamiljshandläggare som ni får handledning av.

Vem bestämmer över barnet i en kontakt-/stödfamilj?
Vårdnadshavare, oftast föräldrarna, har alltid det övergripande ansvaret för barnet.

Vet vi hur länge barnet ska ha oss som kontakt-/stödfamilj?
Ofta pågår uppdraget i flera år men många har även kontakt efter avslutat uppdrag.