Fotograf: Lo Birgersson

Stöd i uppdraget


Som familjehem, jourfamilj, kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj får du råd och stöd i ditt uppdrag. Familjehem Göteborg erbjuder utbildningar, föreläsningar, handledning och samtalsstöd. Ditt viktigaste stöd är din familjehems- eller kontaktsekreterare som regelbundet hjälper och handleder dig i uppdraget.

Utbildning

Grundutbildning

Alla familjehem och jourhem i Göteborgs stad ska genomgå grundutbildningen "Ett hem att växa i" som är framtagen av Socialstyrelsen. Utbildningen ger möjlighet att känna sig förberedd på vad det innebär att vara familjehem och hur det kan påverka både det placerade barnet och den egna familjen. Grundutbildningen bygger på aktuell lagstiftning och forskning om familjehemsvården samt barns behov och rättigheter.

Vidareutbildning

För den som har pågående uppdrag som familjehem eller jourhem erbjuds också vidareutbildning med olika inriktningar, beroende på om du har uppdrag som jourfamilj eller familjehem.

Temaföreläsningar

Ungefär fyra gånger per år erbjuds temaföreläsningar i ämnen som är relevanta för våra uppdragstagare.

Stöd och handledning

Du behöver aldrig känna dig ensam i ditt uppdrag. Tillsammans med din familjehems eller kontaktsekreterare utformas det stöd som du och ditt barn behöver. Barnet har också en egen barnsekreterare. Tillsammans utgör ni ett team runt barnet.

Särskilda satsningar

Movebox

Movebox är en unik satsning från Göteborgs Stad där familjehem med placerade barn i åldrarna 6-9 år får paket hemskickade med inspiration, tips och saker som uppmuntrar till rörelseglädje och fysisk aktivitet. Bakgrunden är att vi vet hur rörelse bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa.

Skolfam

Skolfam är en satsning som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Att klara av skolan är en viktig skyddsfaktor. Om du är familjehem och vill höra mer om insatsen så kan du prata med din familjehemssekreterare. Läs mer på:  Skolfam | Skolsatsning i familjehemsvården


Samtalsstöd via Falck Healthcare

För att underlätta i vardagen kring andra frågor som rör privat- eller arbetsliv erbjuds kostnadsfritt samtalsstöd via Falck Healthcare.