Jourhem


Ett jourhem tar emot ett barn eller en tonåring i en akut situation under en begränsad tid. Ofta med kort varsel. Du öppnar ditt hem och skapar en trygg plats för barnet eller ungdomen under tiden socialtjänsten utreder barnets situation.

Ett jourhem tar emot ett barn eller en ungdom som befinner sig i en akut svår livssituation. Ofta med kort varsel. Som jourhem behöver du därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga.


Vem kan bli jourhem?
Ett jourhem kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan barn. En fördel är tidigare erfarenhet av barn och unga. Du har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Du har tålamod och förståelse för barn och unga.


Hur går det till att bli jourhem?
För att skapa de bästa förutsättningarna för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. I utredningen ingår referenstagning, registerutdrag, hembesök samt djupintervju. Ni går sedan en utbildning tillsammans med andra för att vara väl förberedda för ert uppdrag.


Hur är det att vara jourhem?
Att vara jourhem innebär att ta hand om ett barn som behöver extra mycket trygghet och ett välfungerande hem. Uppdraget kan vara svårt ibland, men samtidigt mycket berikande och meningsfullt.