Jourfamilj

Jourhem är ett vanligt hem som tar emot ett barn eller en tonåring i en akut situation under en begränsad tid, från några dagar upp till cirka sex månader. Ni öppnar ert hem och skapar en trygg plats för barnet eller ungdomen tills den akuta situationen löser sig. En vuxen ersätts för att vara hemma på heltid.

En jourfamilj behöver ovanligt stor förståelse för barn och unga som kommer direkt från en svår livssituation. De kan bära med sig traumatiska upplevelser och befinna sig i en mycket utsatt position. Som jourfamilj behöver du därför ha stort tålamod och gärna erfarenhet av barn och unga för att kunna skapa den trygghet och det lugn de behöver.


Vem kan bli jourhem?
Ett jourhem är en vanlig familj som helst har tidigare erfarenhet av att vara familjehem och gärna extra kunskaper från socialt arbete, barnomsorg, skola, sjukvård eller psykiatri. Ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Ni har tålamod med och förståelse för barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden. Samtidigt behöver ni kunna sätta gränser och vägleda. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.


Hur går det till att bli jourhem?
För att skapa de bästa förutsättningarna för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. I utredningen ingår bland annat att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuar er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra för att vara väl förberedda för ert uppdrag.


Hur är det att vara jourhem?
Att vara jourhem innebär att ta hand om ett barn som behöver extra mycket trygghet och ett välfungerande hem. Uppdraget kan vara svårt ibland, men samtidigt mycket berikande och meningsfullt.