Konferens 2023


Den 12-13 oktober hölls Skolfam- och Familjehemskonferensen på Lindholmens konferens i Göteborg.

En lyckad konferens med spännande innehåll!

Göteborgs stad och Stiftelsen Allmänna Barnhuset var stolta värdar för den 11:e Skolfam- och familjehemskonferensen, som ägde rum 12-13 oktober på Lindholmen i Göteborg. Konferensen samlade deltagare från hela landet och fokuserade på det centrala temat "Morgondagens Familjehemsvård."

Med Klara Zimmergren som moderator, tog konferensen ett dyk in i ämnen med direkt betydelse för familjehemsvården i Sverige. Storföreläsningarna behandlade ämnen som utvecklingstrauma, sexualitet, instabiliteten inom svensk heldygnsvård, betydelsen av anknytning, samt hur samarbetet mellan forskning och praktik kan främja barnens bästa.

Konferensen omfattade också en mängd små seminarier som kastade ljus över frågor såsom biologiska barn i familjehem, förändringar i placerade barns familjerelationer före och efter vårdnadsöverflytt, mentorsfamiljer, samverkan mellan olika kommuner, och bekämpandet av hedersrelaterat våld. Dessa ämnen belyser tydligt att det fortfarande finns en rad utmaningar att hantera inför morgondagens familjehemsvård i Sverige.

Positiva exempel och framgångsrika metoder som fungerar lyftes också och skapade en miljö där deltagarna kunde dela tankar om utveckling, möjligheter, ökad förståelse, och ökat samarbete.

Den samlade energin och engagemanget hos alla deltagare skapade hopp om en bättre och en tryggare framtid för de mest utsatta barnen i vårt samhälle. Genom samarbete och engagemang kan vi skapa förutsättningar för en starkare morgondag för familjehemsvården, och framför allt för de barn som berörs av den. Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete och stärka vår insats för att stödja och skydda våra mest behövande barn.

Uppdatering 21 juni: Fullbokat anmälan är stängd.

Anmälningarna till konferensen har strömmat in och nu är konferensen fullbokad. Tyvärr finns det inte någon möjlighet att skriva upp sig på någon reservlista.

Vi ses i höst!


Uppdatering 3 maj: Nu öppnar anmälan!

Nu kan du anmäla dig till Skolfam och familjehemskonferensen 2023!
Klicka på programmet nedan för att läsa mer. I programmet finns även en anmälningslänk som tar dig vidare till själva anmälan. Varmt välkomna!

Program

Program (pdf)


Tema: Morgondagens familjehemsvård

Konferensen riktar sig främst till de som i sitt yrke möter familjehem och barn som är placerade i familjehem. Till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare, såväl inom som utanför Skolfams nätverk.

Vi ser fram emot två dagar av plenarföreläsningar och ett flertal valbara seminarier och workshops med årets tema: Morgondagens familjehemsvård!

Du kan också hitta information på Allmänna Barnhusets hemsida.


Har du frågor om konferensen?