Familjehem


Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i lägenhet mitt i stan eller en villa på landet, vara ensamstående, gift eller sambo. Ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang.


Genom att dela din vardag kan du vara med och förändra någon annans vardag. Och framtid. För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn eller en ungdom. Om du vill bli familjehem görs en utredning av din situation, med hembesök och kontroll i olika register. En bedömning av dig som familjehem görs och en matchning med ett barn sker.

Anmäl intresse

Vad innebär uppdraget?

När ett barn placeras i ett familjehem beror det alltid på någon form av bristande omsorg. Och varje barns historia är unik. Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet. De ska alltid komma i fråga i första hand.

Barn som bor i familjehem ska ha kontakt med föräldrar och andra viktiga vuxna. Samarbetet med den biologiska familjen och socialtjänsten är en viktig del i uppdraget som familjehem.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin ursprungsfamilj. Eftersom orsakerna till att barn och unga placeras i familjehem varierar och barnen kommer från olika bakgrunder behöver vi en stor bredd på familjer som vill bli familjehem.

Varför familjehem via kommunen?

Det finns idag en stor mångfald av företag och organisationer som rekryterar familjehem. När socialtjänsten beslutat att ett barn eller ungdom ska få flytta till ett familjehem är det familjehem- och barnsekreterare från kommunen som ansvarar för att hitta rätt hem. I detta arbete kan de privata företagen vara till stor hjälp men det är alltid kommunen som har ansvaret för placeringen.

Du som vill bli familjehem behöver alltså inte vända dig till ett företag, utan kan få ett uppdrag direkt via Göteborgs Stad. Fördelarna är, bland annat, att du kommunicerar direkt med familjehemssekreteraren som har ansvar för placeringen, och inte via en mellanhand. En annan fördel är att du får tillgång till utbildning, långsiktighet och det stöd som Göteborgs Stad kan erbjuda.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialkontoret i ditt område.