Fotograf: Lo Birgersson

Kontaktperson


En kontaktperson kan fungera som en vän eller medmänniska, ett stöd i vardagen eller ett sätt att utöka sitt sociala nätverk. Det kan handla om att ta promenader tillsammans, gå och fika eller andra aktiviteter som passar för just er. Det finns olika typer av kontaktpersoner och kan se ut på många olika sätt. En kontaktperson kan stötta ett barn, en ungdom eller vuxen, med eller utan eventuell funktionsnedsättning.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man någon gång i veckan eller några gånger i månaden.

Filmer om insatsen "Kontaktperson enligt LSS" Länk till Myndigheten för delaktighet

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen 1 gång i veckan eller 2 gånger i månaden. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder och fattar beslut.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning.

Det är socialtjänstlagen,SOL, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, samt tid och engagemang för att ta dig an uppdraget.

Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som funktionsstödsenheten ställer på en kontaktperson. I utbyte lär du känna en ny människa och kanske får en vän för livet.

Anmäl ditt intresse