Informationsmöten

Familjehem Göteborgs Stad har regelbundna informationsmöten då vi berättar mer om uppdragen som jourhem, familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson. Då finns också någon av våra uppdragstagare på plats för att berätta om sina erfarenheter och för att svara på frågor. Tider för mötena läggs ut på Facebook och här på vår hemsida. Vi har inget mer informationsmöte inplanerat under 2019. Datum för våren 2020 är den 16 mars, 20 april, 14 maj samt 10 juni. Anmäl dig på telefon 020-444001 eller e-post familjehem@goteborg.se Välkomna!