Frågor och svar


Här finns vanliga frågor och deras svar för dig som funderar på att bli familjehem.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?
Nej, det finns ingen åldersgräns. Men vi försöker matcha barnets behov med hur familjehemmet ser ut, för att det ska bli så bra som möjligt.

Behövs någon speciell utbildning för att bli familjehem?
Nej, du behöver inte ha någon utbildning för att vilja bli ett familjehem.

Kan ensamstående bli familjehem?
Ja. Det är alltid en matchning mellan barnets behov och familjehemmet.

Kan jag bli familjehem om jag arbetar heltid?
Ja, vi tar hänsyn till hur din arbetssituation ser ut.

Behöver barnet ha ett eget rum?
Ja, i familjehem behöver barnet ett eget rum. I kontakt- och stödfamiljer behöver barnet en egen plats eller vrå i hemmet, men inte nödvändigtvis ett rum.

Måste jag bo i samma kommun som barnet?
Nej, det behöver du inte, men i första hand söker vi på Familjehem Göteborgs Stad familjer inom två timmars bilresa till Göteborg.

Hur ser behovet ut för ensamkommande barn?
I dagsläget kommer få ensamkommande barn och unga till Göteborg, men det finns fortfarande ett behov.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till min familj?
Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder. Sedan görs en matchning utifrån barnets behov och familjehemmets förutsättningar.

Får jag någon utbildning?
Ja. Familjehem Göteborgs Stad håller en grundutbildning som alla blivande familjehem ska gå. På utbildningen pratar vi bland annat om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, kriser och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor.

Vilket stöd får ett familjehem?
Du som familjehem får regelbundet stöd av din familjehemssekreterare. Du kan alltid vända dig till din familjehemssekreterare, du är aldrig ensam. Vid akuta situationer under kväll och helg, vänder du dig till socialjouren. 

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?
Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan med barnets bästa i fokus.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?
Barnet har en barnsekreterare från socialtjänsten för regelbunden kontakt. Familjehemmet har en egen familjehemssekreterare som regelbundet ger handledning, råd och stöd.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?
Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vet man hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?
Hur länge ett barn är placerat i familjehemmet beror alltid på omständigheterna men målet är att jobba för en återförening mellan föräldrar och barn i de fall där det är möjligt.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?
När ett barn har bott i sitt familjehem i två år ska socialtjänsten enligt lag pröva möjligheten att överföra vårdnaden till familjehemsföräldrarna.