Så arbetar socialtjänsten

Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. På denna sida hittar du länkar till mer information om hur socialtjänsten i Sverige fungerar och hur olika processer går till. På socialstyrelsens webbplats finns samlat material översatt till flera språk riktat till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten.