Till innehåll

De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Senast uppdaterad: 12 maj 2021 klockan 09:51 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19
Fotograf: Frida Winter

Familjehem Göteborgs Stad

Dela din vardag!

I Göteborg finns barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar eller behöver fler vuxna i sina liv. De behöver alla en trygg vardag. Kan du dela din? Om du har trygghet, engagemang och plats i ditt liv så är det kanske just du som behövs. Du behöver inte vara expert eller perfekt. Genom att vara dig själv kan du vara med och förändra någon annans vardag. Och framtid.

Aktuellt

Oro över ökat behov av familjehem

Publicerad 18 maj 2020
"Familjer som lever på marginalen och är utsatta för ett högre tryck kan behöva extra stöd", säger Maria Åkesson, ansvarig för familjehem i Angered.

Nationell brist på familjehem

Publicerad 2 mars 2020
Se ett inslag på TV4 Nyheter om bristen på familjehem. En rundringning till flera kommuner visar att behoven är stora över landet.

Enkät om tillgänglighet och digitalisering

Publicerad 6 december 2019
I början av 2019 skickades en enkät ut till familjehem inom Göteborgs Stad. Syftet var att få veta hur våra uppdragstagare uppfattar vår tillgänglighet och om det finns behov av att utveckla nya kontaktmöjligheter eller ökad tillgänglighet. Resultatet av enkäten finns nu tillgängligt.
${loading}