Till innehåll
Fotograf: Frida Winter

Familjehem Göteborgs Stad

Tillsammans gör vi skillnad. Du behövs.

I Göteborg finns det barn och ungdomar som behöver fler viktiga vuxna i sitt liv. En del barn behöver få komma hemifrån under perioder och andra barn behöver ett nytt hem lite mer långsiktigt. Vi letar efter vuxna som har tid, engagemang, plats och kärlek över för ett barn eller ungdom som behöver det. Här kan du få veta mer om hur du kan vara med och göra skillnad.

Aktuellt

Oro över ökat behov av familjehem

Publicerad 18 maj 2020
"Familjer som lever på marginalen och är utsatta för ett högre tryck kan behöva extra stöd", säger Maria Åkesson, ansvarig för familjehem i Angered.

Nationell brist på familjehem

Publicerad 2 mars 2020
Se ett inslag på TV4 Nyheter om bristen på familjehem. En rundringning till flera kommuner visar att behoven är stora över landet.

Enkät om tillgänglighet och digitalisering

Publicerad 6 december 2019
I början av 2019 skickades en enkät ut till familjehem inom Göteborgs Stad. Syftet var att få veta hur våra uppdragstagare uppfattar vår tillgänglighet och om det finns behov av att utveckla nya kontaktmöjligheter eller ökad tillgänglighet. Resultatet av enkäten finns nu tillgängligt.
${loading}