Till sidans huvudinnehåll

Skridskoåkning


I Göteborg finns olika alternativ för dig som vill åka skridskor. Du kan åka i ishallar, på naturisar eller utomhusbanor.

Ishallar och isbanor

Det finns flera ishallar i Göteborg där du kan åka skridskor på egen hand utan att tillhöra någon förening. Det brukar kallas för allmänhetens åkning. Ibland spolas också andra ytor utomhus, så att man kan åka skridskor där.
Information och öppettider för allmänhetens skridskoåkning

Åka skridskor på naturis

Runt Göteborg finns många sjöar som du kan åka skridskor på, bland annat Härlanda Tjärn. Tänk dock på att all åkning sker på egen risk. Göteborgs Stad gör ingen provtagning av isarnas tjocklek och bärighet och kan därför inte skylta om svaga isar. 

Tänk också på att Delsjöarna är Göteborgs Stads råvattenmagasin för produktion av dricksvatten, och att både vattennivån och isens bärighet därför kan variera efter hur mycket vatten som tagits till våra vattenverk. 

Varför skottas inte naturisarna?

Göteborgs Stad skottar inga naturisar på grund av säkerhetsrisken det skulle innebära för våra medarbetare. Att isen är skottad av kommunen kan också ge en falsk indikation på att den är säker, något som snabbt kan förändras vid till exempel väderomslag. Kommunen kontrollerar inte istjocklek och bärighet. Det är allas ansvar att själva bedöma om isen är säker att vistas på.

Lär dig mer om säkerhet på isen

Issäkerhetsrådets tips och råd på issakerhet.se

Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48
${loading}