Till sidans huvudinnehåll
En bollplan omringad av staket och i förgrunden ett utegym
Foto: Stadsmiljöförvaltningen

Kastanjealléns näridrottsplats

Här finns bollbinge, fotbollsplan och boulebana. Också tre utomhusmotionsredskap. Här finns rutor för storschack på marken samt schackbord i granit. Även kompisgunga och klätternät.

Närmaste hållplats: Skattegårdsvägen eller Smaragdgatan.

Besöksadress

Geografiskt område

Sydväst
${loading}