Till sidans huvudinnehåll

Regler för dig som bokat en sporthall eller gymnastiksal


Alla som bokar en idrottsanläggning ska känna till och följa särskilda regler. Det finns regler som gäller för alla idrottsanläggningar och specifika regler för sporthallar och gymnastiksalar. Det är ditt ansvar att känna till dessa.

Specifika regler för dig som bokat en sporthall eller gymnastiksal

 • Placera alltid fastmonterad och flyttbar utrustning som till exempel sarger, basketkorgar, mattor, nät och stolpar på sin rätta plats efter avslutad träning. Fråga personalen om ingen specifik plats finns angiven. Utrustning får inte blockera nödutgångar.
 • Lämna omklädningsrummet i det skick som du vill finna det i. En vuxen/lärare/ledaren ansvarar för att dörrar till omklädningsrum är stängda och låsta efter träning/match.
 • Släng tejprester och annat skräp i soptunna eller papperskorg.

I sporthallar och gymnastiksalar är det förbjudet att:

 • Kasta eller sparka bollar mot väggar, ribbstolar eller annan inredning i sporthallen. Alla typer av bollar som till exempel handboll, innebandyboll, basketboll, fotboll eller volleyboll ska endast användas på sporthallsgolvet.
 • Stå under basketkorgarna när dessa hissas ner.
 • Använda krita eller klister på läktare, café, omklädningsrum, toalett eller andra utrymmen i en sporthall. Krita eller klister ska enbart användas i hallgolvet.
 • Sätta en klisterburk direkt på sporthallsgolvet eller bänkar.
 • Sätta händer på golv, väggar eller inventarier för att ta bort klister.   
 • Rengöra bollar på bänk eller läktare. Detta ska göras ute på sporthallsgolvet.
 • Ställa vattenflaskor på sporthallsgolvet. Flaskor ska alltid ställas utanför sporthallsgolvets sidlinje för att undvika vattenskador. 
 • Ha uppvärmning i allmänna ytor där det passerar människor. 
 • Lämna grovsopor i hallen. Dessa kan läggas i soprum om det finns i anläggningen. 
 • Äta mat i hallen.

Idrotts- och föreningsförvaltningens allmänna ordningsregler

Som hyresgäst ansvarar du för att läsa de ordningsregler som gäller.

Det finns allmänna ordningsregler som gäller alla bokningar, och specifika ordningsregler. De specifika ordningsreglerna kan du läsa mer om under varje anläggningstyp på sidan Idrottsanläggningar och hallar på goteborg.se.

Ordningsreglerna beskriver hur du får/inte får använda lokalen/anläggningen. Om du bryter mot dessa regler måste du i vissa fall betala en ordningsavgift. Du hittar alla ordningsavgifter i prislistan.

Som hyresgäst ska du känna till de säkerhetsanvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar för att bestämmelserna följs under den egna verksamheten av såväl aktiva som besökare.

Brand och säkerhet

 • Hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) ska informera sig om och inte överskrida det maximala antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) ska informera sig om aktuell utrymningsplan för lokalen och skaffa kännedom om var utrymningsvägar och brandutrustning finns. Hyresgästen ansvarar för att utrymningsvägar och brandutrustning inte blockeras.
 • Nödutgångar får aldrig användas som genväg, ställas upp eller blockeras – inte ens med utrustning, kläder och väskor.
 • Om brandlarmet ljuder ansvarar hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) för att alla deltagare utrymmer och blir inräknade på återsamlingsplatsen, samt att information lämnas till räddningstjänsten alternativt idrotts- och föreningsförvaltningens personal på plats.
 • Hyresgästen ska omgående meddela brister/felaktigheter som kan leda till olycka eller brand.
 • Träning/match och annan vistelse i lokal/anläggning sker på egen risk.
 • Dörrar får inte stå öppna eller ställas upp så att obehöriga kommer in. Fönster och dörrar får inte lämnas öppna efter bokningstillfällets slut vid obemannad anläggning och omklädningsrum.
 • Vid larmutryckning betalar hyresgästen hela utryckningskostnaden vid obemannad anläggning.

Dispositionsrätt och överlåtelse

 • Anläggningen får inte beträdas före hyrd tid. Omklädningsrum disponeras max 30 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid.
 • Hyresgästen får inte hyra eller låna ut lokalen/anläggningen i andra hand. Den får bara användas till det ändamål och den tid den bokats för.
 • Deltagare i grupp får inte vistas i anläggningen utan ansvarig ledare/vuxen/lärare. Den ansvarige skall lämna anläggningen sist, säkerställa att all utrustning är placerad på angiven plats och plocka undan kvarglömda saker.
 • Vid avvikelser som gör att du inte kunnat utnyttja din bokade tid behöver du omgående kontakta Idrotts- och föreningsförvaltningen senast 1 dag efter avvikelsen.

Grovstädning

 • Hyresgästen ansvarar för att grovstädning utförs på de ytor som nyttjas. Detta innebär att plocka upp skräp, spill och lägga i avsedda kärl. Nedsmutsning av golv ska sopas eller torkas. Stolar och bord ska rengöras och återställas.
 • Omklädningsrum och anvisade förråd ska städas och vara i det skick som hyresgästen vill finna det i.

Skada och förlust

 • Hyresgästen är ansvarig och därmed skyldig att betala för skador på anläggningen/lokalen och inventarier som uppstår under hyrestiden.
 • Hyresgästen ska omgående meddela om anläggningen/lokalen inte är i förväntat skick vid bokningstillfällets start. Om personal behöver iordningsställa lokalen efter uthyrningstillfället kommer den hyresgäst som senast hyrt lokalen att debiteras enligt ordningsavgifterna, om inte hyresgästen meddelat att anläggningen/lokalen inte varit i förväntat skick.
 • Lämna inte värdesaker i omklädningsrummen, försvunna eller borttappade saker ersätts inte.

Övrigt

 • Det är alkohol- och rökförbud i alla Göteborgs Stads lokaler.
 • Du får inte fotografera eller filma i omklädningsrummen.
 • Djur är inte tillåtna i inomhus anläggningarna, förutom ledarhund och andra servicedjur.
 • Vid hjälp med nyckel och taggar av vår jourpersonal tillkommer en kostnad.
 • Hyresgästen får inte sätta upp reklam i eller utanför den bokade anläggningen. Tillstånd måste sökas.

Straff om man bryter mot reglerna

Att bryta mot reglerna kan leda till extra kostnader för föreningen och/eller avstängning.

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du registrerar dig i e-tjänsten eller bokar lokal via idrotts- och föreningsförvaltningens kundservice e-tjänst medger du att de personuppgifter du angett får lagras i en av Göteborgs Stads databaser. Dina uppgifter kommer bara att användas för det ändamål du lämnat dem för.

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Så behandlar idrotts- och föreningsförvaltningen personuppgifter

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}