Till sidans huvudinnehåll

Änggårdsbergen

Änggårdsbergen ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel.
Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år.

I området finns ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Här finns bra vägar att vandra på och uppe på höjden har man fin utsikt över västra delarna av Göteborg.
Änggårdsbergen förvaltas av Göteborgs botaniska trädgård och Mölndals Stad och synpunkter på skötsel besvaras av dem.

Närmaste hållplats: Botaniska trädgården, Södermalmsgatan, Distansgatan eller J A Wettergrens gata.

Geografiskt område

Centrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Hittar du inte vad du letar efter?

Till Hitta naturområden

${loading}