Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Vattendrag som rinner genom ett skogsområde.
Foto: Peter Svenson

Lärjeåns dalgång

Här finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax.

Här finns en 7,5 km lång naturstig, ett flertal promenadslingor och ridvägar.

Folder med mer information och karta

Naturpedagogisk folder om Lärjeåns naturstig

Närmaste hållplats: Hjällbo, Angered centrum, Kortedalavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo Västergärde eller Fjäderharvsgatan.

Närmaste flexlinjemötesplats: 109 Lärjeåns trädgårdar

Geografiskt område

Nordost

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Hittar du inte vad du letar efter?

Till Hitta naturområden

${loading}