Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
En grön traktor med plog plogar en snötäckt Torkelsgata.

Snö och halka

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid, och vilket ansvar fastighetsägaren har.

Snöröjning och halkbekämpning

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid och när flisen sopas upp på våren på de vägar som stadsmiljöförvaltningen ansvarar för.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Det är du som är ansvarig och kan bli skadeståndsskyldig om det sker en olycka, till exempel att någon halkar och skadar sig.

Vanliga frågor om snöröjning

Det finns många frågor om snöröjning. Några av dem svarar vi på här.
${loading}