Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning


Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Det är du som är ansvarig och kan bli skadeståndsskyldig om det sker en olycka, till exempel att någon halkar och skadar sig.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler. Då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att exempelvis kunna grusa trottoaren vintertid.

Kommunens ansvar

Kommunen sköter snöröjning och vinterväghållning på alla hållplatslägen. Även om busshållplatsen eller spårvagnshållplatsen ligger direkt utanför din fastighet så ansvarar kommunen för den. 

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om snöröjning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}