Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Snöröjning och halkbekämpning


Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid och när flisen sopas upp på våren på de vägar som stadsmiljöförvaltningen ansvarar för.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning. Läs mer om ansvaret för de olika vägarna i Göteborg här.

Om du är fastighetsägare har du också ett ansvar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns. Läs mer om fastighetsägarnas ansvar

Vi har beredskap under vintern

Göteborgs Stad har full beredskap för att hantera snö och halka från 15 oktober till 15 april.

Snöröjningen sker i följande prioriteringsordning:

  • När det har hunnit komma två-tre centimeter snö startar plogningen på vägar och gator där det går kollektivtrafik, på huvudvägnätet och på gång- och cykelbanor. Denna plogning ska vara avslutad sex timmar efter att det har slutat snöa. Men om det har fallit tio centimeter eller mer snö, då kommer inte hela denna högst prioriterade plogning att hinnas med inom sex timmar.
  • När det har hunnit komma fem centimeter snö på bostadsgator ska plogningen sedan vara klar inom tolv timmar efter att det har slutat snöa.
  • Dock ska särskilt utsatta backar och vissa bostadsgator också vara plogade inom sex timmar efter att det slutat snöa. Även där ska plogningen starta senast när det har fallit fem centimeter snö.

Mycket snö tar längre tid att ploga bort

När det snöar mycket i Göteborg kommer åtgärdstiderna att förlängas. Snöar det kontinuerligt kommer snöröjningen att fokusera på att hålla samhället öppen. En del arbete, som att skotta bort vallar och köra undan snö, får då vänta tills det stora snöfallet är över.

Fordon, personal och rutter

Det finns ungefär 350 enheter som används vid snöröjning och halkbekämpning på Göteborgs Stads vägar, gator, gång- och cykelbanor och andra ytor. Utöver det finns manuella resurser som snöröjer till exempel övergångsställen och trappor.

Snöröjningen sker i planerade rutter. Dessa rutter går inte att ändra med kort varsel utan måste planeras i förväg. Vi vill att snöröjningen ska vara så bra som möjligt för alla i staden men det finns många faktorer vi inte råder över, till exempel hur mycket och hur länge det snöar.

En del snö körs till deponier

En del snö som plogas ihop och tar för stor plats i staden körs sedan undan till deponier i Göteborg. Detta görs ofta på natten, för att inte skapa onödig trängsel i trafiken på dagtid.

Vad kan man förvänta sig!

Uppgifterna i tabellen gäller inte vid snömängder som överstiger 10 centimeter. 


Snöröjning startar
senast vid ett snödjup på
Ska vara klart inom
(efter avslutat snöfall)
Huvudvägnät
2-3 centimeter 6 timmar
Hållplatser 2-3 centimeter 6 timmar
Cykelbanor/gångvägar 2-3 centimeter
6 timmar
Branta bostadsgator 2-3 centimeter
6 timmar
Bostadsgator 5 centimeter
12 timmar

Halkbekämpning

Salt och flis mot halka

Hur halkan bekämpas har med väder och temperatur att göra. Normalt bekämpas den med saltlake (fuktat salt) på huvudvägar, kollektivtrafikvägar och cykelbanor. På lokalgator är det flis i alla väderförhållanden.

När det är under fem minusgrader har saltet ingen verkan, då kör vi ut flis på cykelbanorna. På huvudvägnätet läggs det ut torrsalt.

Fastighetsägarnas ansvar

Men all snöröjning är inte Göteborgs Stads ansvar. Fastighetsägarna är också skyldiga att skotta sina trottoarer och halkbekämpa dem.

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning

Har du egen tomt – tänk på detta

Har du skottat din egen uppfart är det inte tillåtet att lägga ut snö på gatan i stora snöhögar. Den egna snön måste man hantera på sin egen tomt. Om man lägger snön på gatan och plogbilen kommer så hamnar snön på infarten igen, eller om plogbilen just varit där och det läggs ut ny snö på gatan så blir gatan oskottad för alla.

Hör av dig

Det är värdefullt för Göteborgs Stad att göteborgarna hör av sig med synpunkter på snöröjningen. Då kan vi få tips på hur vi kan bli bättre.

Film: Hur fungerar snöröjningen i Göteborg?

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om snöröjning och halkbekämpning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}